• กลับสู่หน้าแรก  
• ดาวน์โหลด Acrobat Reader สำหรับอ่านเอกสารนามสกุล PDF  
• คณะผู้จัดทำ  
 
 
   
 
User :
Pass :
           เข้าสู่ระบบ :

 

Address หน้าหลัก ระบบงานสารบรรณ (RSLB2007)

ข่าวสารประชาสัมพันธ์จากงานสารบรรณ

ค้นหาข้อมูล 
ขั้นตอนแรก ค้นหาเฉพาะหมวดหมู่ :
ทุกหมวดหมู่
หนังสือราชการภายนอก
หนังสือราชการภายใน
บันทึกข้อความ
ประกาศ
ขั้นตอนที่สอง สิ่งที่ต้องการค้นหา ประเภท :


ข้อมูลที่ต้องการค้นหา :


ฉบับที่ เลขที่หนังสือ วันที่ ประเภทของหนังสือ / ชื่อหนังสือ / ความเร่งด่วน จาก ถึง
11509 2247/2562 2019-11-08 หนังสือราชการภายนอก นำส่งคำสั่งคณะกรรมการดำเนินการฝึกอบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือวิสามัญขั้นความรู้ทั่วไป และความรู้ทั่วไปและขั้นความรู้เบื้องต้น พร้อมเชิญประชุมคณะกรรมการ
11508 2238/2562 2019-11-08 หนังสือราชการภายนอก ใบแจ้งค่าใช้บริการ
11507 2237/2562 2019-11-08 หนังสือราชการภายนอก ใบแจ้งหนี้บริการไปรษณีย์
11506 2235/2562 2019-11-08 หนังสือราชการภายนอก ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับนักศึกษาภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2563
11505 2236/2562 2019-11-08 หนังสือราชการภายนอก ขอรับบริจาคกระทงลอย
11504 2234/2562 2019-11-08 หนังสือราชการภายนอก ส่งจุลสารประชาสัมพันธ์
11503 2232/2562 2019-11-08 หนังสือราชการภายนอก การรับชำระหนี้ ว่าที่ร้อยเอกชัชวาล จันทร์กลิ่น
11502 2229/2562 2019-11-08 หนังสือราชการภายนอก การโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายปีงบประมาณ2563 งวดที่ 1 พลางก่อน ครั้งที่1 งบดำเนินงาน
11501 2228/2562 2019-11-08 หนังสือราชการภายนอก การโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายปีงบประมาณ2563 งวดที่ 1 พลางก่อน ครั้งที่1 งบดำเนินงาน
11500 2225/2562 2019-11-08 หนังสือราชการภายนอก รายงานผลการจ้างครูชาวต่างประเทศ
11499 2224/2562 2019-11-08 หนังสือราชการภายนอก ขอความอนุเคราะห์กระทง
11498 2223/2562 2019-11-08 หนังสือราชการภายนอก ขอความอนุเคราะห์กระทง
11497 2222/2562 2019-11-08 หนังสือราชการภายนอก ขอความอนุเคราะห์กระทง
11496 2226/2562 2019-11-08 หนังสือราชการภายนอก การเสริมสร้างความรู้และทักษะด้านภาษาอังกฤษให้กับผู้เรียนอาชีวศึกษาในหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ2562
11495 2227/2562 2019-11-08 หนังสือราชการภายนอก ขอความอนุเคราะห์กำหนดอัตราการใช้สิ้นเปลื่องน้ำมันเชื้อเพลิงเฉลี่ย
11494 1044/2562 2019-11-07 หนังสือราชการภายนอก แต่งตั้งคณะกรรมการนิเทศการสอน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562
11493 2221/2562 2019-11-07 หนังสือราชการภายนอก ประชาสัมพันธ์เรียนเชิญเข้าร่วม โครงการประชุมธรรม ชั้นคุมจิต
11492 2220/2562 2019-11-07 หนังสือราชการภายนอก การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์อาชีวศึกษา ภาคเหนือ ครั้งที่ 30 ประจำปีการศึกษา 2563
11491 2219/2562 2019-11-07 หนังสือราชการภายนอก ส่งวารสารประชาสัมพันธ์
11490 2218/2562 2019-11-07 หนังสือราชการภายนอก ระบบจ่ายตรงเงินเดือนและค่าจ้างประจำ

กำลังแสดงหน้าที่ 1/403 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>


ระบบบริหารจัดการงานอาชีวศึกษา :: จัดทำโดยแผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ