• กลับสู่หน้าแรก  
• ดาวน์โหลด Acrobat Reader สำหรับอ่านเอกสารนามสกุล PDF  
• คณะผู้จัดทำ  
 
 
   
 
User :
Pass :
           เข้าสู่ระบบ :

 

Address หน้าหลัก ระบบงานสารบรรณ (RSLB2007)

ข่าวสารประชาสัมพันธ์จากงานสารบรรณ

ค้นหาข้อมูล 
ขั้นตอนแรก ค้นหาเฉพาะหมวดหมู่ :
ทุกหมวดหมู่
หนังสือราชการภายนอก
หนังสือราชการภายใน
บันทึกข้อความ
ประกาศ
ขั้นตอนที่สอง สิ่งที่ต้องการค้นหา ประเภท :


ข้อมูลที่ต้องการค้นหา :


ฉบับที่ เลขที่หนังสือ วันที่ ประเภทของหนังสือ / ชื่อหนังสือ / ความเร่งด่วน จาก ถึง
11192 1883/2562 2019-09-13 หนังสือราชการภายนอก ขอเชิญประชุมสัมมนาเพื่อพัฒนากิจการลูกเสือ เนตรนารีวิสามัญอาชีวศึกษา ครูผู้สอนลูกเสือสังกัดอาชีวศึกษาภาคเหนือ
11191 1878/2562 2019-09-13 หนังสือราชการภายนอก ขอส่งตัวนักศึกษาฝึกงานกลับสถานศึกษา
11190 1875/2562 2019-09-13 หนังสือราชการภายนอก ขอส่งตัวนักศึกษาฝึกงานกลับสถานศึกษา
11189 1874/2562 2019-09-13 หนังสือราชการภายนอก ขอส่งตัวนักเรียน นักศึกษาฝึกงาน
11188 1881/2562 2019-09-13 หนังสือราชการภายนอก ขอส่งตัวนักเรียน นักศึกษาฝึกงาน
11187 1879/2562 2019-09-13 หนังสือราชการภายนอก ขอส่งตัวนักเรียน นักศึกษาฝึกงาน
11186 1880/2562 2019-09-13 หนังสือราชการภายนอก ขอส่งตัวนักเรียนกลับสถานศึกษา
11185 1876/2562 2019-09-13 หนังสือราชการภายนอก ส่งตัวนักศึกษากลับต้นสังกัด
11184 1851/2562 2019-09-11 หนังสือราชการภายนอก การโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562งบดำเนินงาน
11183 1860/2562 2019-09-11 หนังสือราชการภายนอก เสนอชื่อบุคคลและองกรณ์ ที่มีผลงานดีเด่นด้านกรมส่งเสริม ปกป้อง และค้มครองสิทธิมนุษยชน 2562
11182 1816/2562 2019-09-11 หนังสือราชการภายนอก ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การรับสมัครหรือเสนอบุคคลและองค์กรที่มีผลงานดีเด่น ด้านการส่งเสริม ปกป้องคุ้มครองสิทธิมนุษยชน ประจำปี 2562
11181 1870/2562 2019-09-11 หนังสือราชการภายนอก บัญชีวัฒกรรมไทย
11180 1872/2562 2019-09-11 หนังสือราชการภายนอก รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2562
11179 1858/2562 2019-09-11 หนังสือราชการภายนอก แจ้งการเบิกค่าใช้จ่ายการเข้าร่วมการนำเสนอผลงานสถานศึกษาคุณธรรมอาชีวศึกษา ระดับภาคเหนือ ปี2562
11178 1848/2562 2019-09-11 หนังสือราชการภายนอก ขอรายชื่อสถานศึกษาที่เข้าร่วมการประเมินสถานศึกษาคุณธรรมอาชีวศึกษา ปี 2562
11177 1849/2562 2019-09-11 หนังสือราชการภายนอก การเลื่อนค่าจ้างลูกจ้างประจำ ครั้งที่2 1ต.ค 2562
11176 1850/2562 2019-09-11 หนังสือราชการภายนอก แต่งตั้งผู้รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา
11175 1552/2562 2019-09-11 หนังสือราชการภายนอก ค่าไฟฟ้าค้างชำระ
11174 1857/2562 2019-09-11 หนังสือราชการภายนอก แผนปฏิบัติการจัดทำฐานข้อมูลนักเรียนนักศึกษารายบุคคลและสถิติข้อมูลบุคลกร เพื่อประกอบการจัดสรรงบประมาณต่อหัวปีงบประมาณ 2563 และแผนปฏิบัติการด้านข้อมูลสารสนเทศปีกา
11173 1856/2562 2019-09-11 หนังสือราชการภายนอก การประเมินผลกการปฏิบัติงานของพนักงานราชการ ครั้งที่ 2/2562

กำลังแสดงหน้าที่ 1/389 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>


ระบบบริหารจัดการงานอาชีวศึกษา :: จัดทำโดยแผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ