• กลับสู่หน้าแรก  
• ดาวน์โหลด Acrobat Reader สำหรับอ่านเอกสารนามสกุล PDF  
• คณะผู้จัดทำ  
 
 
   
 
User :
Pass :
           เข้าสู่ระบบ :

 

Address หน้าหลัก ระบบงานสารบรรณ (RSLB2007)

ข่าวสารประชาสัมพันธ์จากงานสารบรรณ

ค้นหาข้อมูล 
ขั้นตอนแรก ค้นหาเฉพาะหมวดหมู่ :
ทุกหมวดหมู่
หนังสือราชการภายนอก
หนังสือราชการภายใน
บันทึกข้อความ
ประกาศ
ขั้นตอนที่สอง สิ่งที่ต้องการค้นหา ประเภท :


ข้อมูลที่ต้องการค้นหา :


ฉบับที่ เลขที่หนังสือ วันที่ ประเภทของหนังสือ / ชื่อหนังสือ / ความเร่งด่วน จาก ถึง
12954 1186/2563 2020-08-06 หนังสือราชการภายนอก แจ้งกรอบการดำเนินงานตามโอนจัดสรรเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2563 โครงการขยายและยกระดับอาชีวศึกษาทวิภาคีสู่คุณภาพมาตรฐาน
12953 1179/2563 2020-08-06 หนังสือราชการภายนอก ย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู
12952 1187/2563 2020-08-06 หนังสือราชการภายนอก ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การสมัครเข้ารับการอบรม โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการพัฒนาทักษะการใช้สื่อดิจิทัลเพื่อการเรียนการสอนฯ
12951 1189/2563 2020-08-06 หนังสือราชการภายนอก ขอส่งคำสั่งจังหวัดนครสวรรค์
12950 1180/2563 2020-08-06 หนังสือราชการภายนอก การเบิกจ่ายเงินเดือนในระบบจ่ายตรงเงินเดิอนและค่าจ้างประจำ
12949 1181/2563 2020-08-06 หนังสือราชการภายนอก แจ้งรายชื่อผลิตภัณฑ์และบริการนวัตกรรมบัญชีนวัตกรรมไทยที่ครบอายุกำหนดสิทธิในการประกาศขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทย เดือน มิถุนายน 2563
12948 1182/2563 2020-08-06 หนังสือราชการภายนอก การนำเสนอผลงานนวัตกรรมสู่การเรียนรู้ด้านอาชีวศึกษา กลุ่มภาคเหนือ ปี 2563
12947 1184/2563 2020-08-06 หนังสือราชการภายนอก ขอเผยแพร่รายงานการประเมินตนเอง SAR ประจำปีการศึกษา 2562
12946 1185/2563 2020-08-06 หนังสือราชการภายนอก การจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชนนีพันปีหลวงเนื่อในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2563
12945 1178/2563 2020-08-06 หนังสือราชการภายนอก การย้ายผู้บริหารสถานศึกษา ประจำปี พ.ศ. 2563
12944 1195/2563 2020-08-06 หนังสือราชการภายนอก ขออนุญาตประชาสัมพันธ์ธุรกิจธนาคาร
12943 1190/2563 2020-08-06 หนังสือราชการภายนอก ประชาสัมพันธ์วารสารเทคนิคสิงห์บุรี
12942 1191/2563 2020-08-06 หนังสือราชการภายนอก ขอมอบทุนมหาวิทยาลัยศรีปทุมประจำปีการศึกษา 2564
12941 1192/2563 2020-08-06 หนังสือราชการภายนอก ขอส่งวารสารประชาสัมพันธ์
12940 1193/2563 2020-08-06 หนังสือราชการภายนอก ใบแจ้งค่าใช้บริการไปรษณีย์
12939 1194/2563 2020-08-06 หนังสือราชการภายนอก แจ้งรายละเอียดการจ่ายเงินค่าตอบแทนหน่วยงานประจำเดือน กรกฎาคม 2563
12938 2/2563 2020-08-06 หนังสือราชการภายนอก ขอเวลาเรียน
12937 1168/2563 2020-08-04 หนังสือราชการภายนอก ประกาศรายชื่อผู้สมัครเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำเเหน่งนักวิชาการศึกษาเชี่ยวชาญและกำหนดวัน เวลา และสถานที่การประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง
12936 1169/2563 2020-08-04 หนังสือราชการภายนอก ประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนาหลักสูตรเพื่อพัฒนาครูอาชีวศึกษาแบบออนไลน์
12935 1171/2563 2020-08-04 หนังสือราชการภายนอก บัญชีนวัตกรรมไทย

กำลังแสดงหน้าที่ 1/467 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>


ระบบบริหารจัดการงานอาชีวศึกษา :: จัดทำโดยแผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ