• กลับสู่หน้าแรก  
• ดาวน์โหลด Acrobat Reader สำหรับอ่านเอกสารนามสกุล PDF  
• คณะผู้จัดทำ  
 
 
   
 
User :
Pass :
           เข้าสู่ระบบ :

 

Address หน้าหลัก ระบบงานสารบรรณ (RSLB2007)

ข่าวสารประชาสัมพันธ์จากงานสารบรรณ

ค้นหาข้อมูล 
ขั้นตอนแรก ค้นหาเฉพาะหมวดหมู่ :
ทุกหมวดหมู่
หนังสือราชการภายนอก
หนังสือราชการภายใน
บันทึกข้อความ
ประกาศ
ขั้นตอนที่สอง สิ่งที่ต้องการค้นหา ประเภท :


ข้อมูลที่ต้องการค้นหา :


ฉบับที่ เลขที่หนังสือ วันที่ ประเภทของหนังสือ / ชื่อหนังสือ / ความเร่งด่วน จาก ถึง
12784 1025/2563 2020-07-10 หนังสือราชการภายนอก โครงการอบรมทักษะวิชาชีพด้านศิลปกรรมเพื่อประกอบอาชีพ
12783 1024/2563 2020-07-10 หนังสือราชการภายนอก ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การคัดเลือกคนพิการต้นแบบประจำปี 2563
12782 1023/2563 2020-07-10 หนังสือราชการภายนอก ขอเชิญอบรมการใช้งานแพลตฟอร์มด้านการศึกษาเพื่อความเป็นเลิศ
12781 732/2563 2020-07-09 หนังสือราชการภายนอก ขออนุญาตทำการสอนแทนครูภาษาอังกฤษ
12780 1021/2563 2020-07-09 หนังสือราชการภายนอก ขอเชิญร่วมรังวัดชี้แนวเขตที่ดินสาธารณประโยชน์
12779 1020/2563 2020-07-09 หนังสือราชการภายนอก ขออนุญาตเข้าสสำรวจและเก็บข้อมูลศุกยภาพห้องปฎิบัติการ โครงการจ้างงานประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดไวรัสโคโรนา2019 ระยะ 2
12778 1019/2563 2020-07-09 หนังสือราชการภายนอก การย้ายประจำปีครั้งที่ 2/2563 และให้ยืนยันเงื่อนไขสาขาวิชาเอกที่ต้องการรับย้าย
12777 1018/2563 2020-07-09 หนังสือราชการภายนอก ทุนรัฐบาลญี่ปุ่น
12776 1017/2563 2020-07-09 หนังสือราชการภายนอก ขอความร่วมมือสนับสนุนกิจกรรม วันงดดื่มสุราแห่งชาติ ประจำปี 2563
12775 1016/2563 2020-07-09 หนังสือราชการภายนอก ประชาสัมพันธ์โครงการและกิจกรรมปลูกต้นไม้ป่าเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลฯ
12774 1015/2563 2020-07-09 หนังสือราชการภายนอก การจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2563
12773 1014/2563 2020-07-09 หนังสือราชการภายนอก ขอความอนุเคราะห์ตรวจสอบวุฒิการศึกษา
12772 1013/2563 2020-07-09 หนังสือราชการภายนอก ขอความอนุเคราะห์ตรวจสอบวุฒิ
12771 1012/2563 2020-07-09 หนังสือราชการภายนอก การรายงานตัวเลือกสถานศึกษาเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา
12770 1011/2563 2020-07-09 หนังสือราชการภายนอก ขอเชิญประชุมเชิงปฏิบัติการสรุปพัฒนาและรับมอบวุฒิบัตร
12769 1010/2563 2020-07-09 หนังสือราชการภายนอก การติดตาม ประเมินผลการจัดการเรียนการสอนและมาตรการป้องกันในสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 หลังเปิดภาคเรียน 1/2563
12768 1009/2563 2020-07-09 หนังสือราชการภายนอก บัญชีนวัตกรรมไทย
12767 1008/2563 2020-07-09 หนังสือราชการภายนอก โครงการเงินอุดหนุนกิจกรรมองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
12766 1005/2563 2020-07-09 หนังสือราชการภายนอก การกำกับ ติดตาม และแก้ปัญหาการเตรียมความพร้อมของสถานศึกษาอาชีวศึกษาและการจัดการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ภาคเรียนที่ 1/2563
12765 571/2563 2020-07-09 หนังสือราชการภายนอก แต่งตั้งบุคลากรดำเนินงานการจัดการเรียนการสอนภาคนอกเวลาราชการ ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563

กำลังแสดงหน้าที่ 1/459 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>


ระบบบริหารจัดการงานอาชีวศึกษา :: จัดทำโดยแผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ