• กลับสู่หน้าแรก  
• ดาวน์โหลด Acrobat Reader สำหรับอ่านเอกสารนามสกุล PDF  
• คณะผู้จัดทำ  
 
 
   
 
User :
Pass :
           เข้าสู่ระบบ :

 

Address หน้าหลัก ระบบงานสารบรรณ (RSLB2007)

ข่าวสารประชาสัมพันธ์จากงานสารบรรณ

ค้นหาข้อมูล 
ขั้นตอนแรก ค้นหาเฉพาะหมวดหมู่ :
ทุกหมวดหมู่
หนังสือราชการภายนอก
หนังสือราชการภายใน
บันทึกข้อความ
ประกาศ
ขั้นตอนที่สอง สิ่งที่ต้องการค้นหา ประเภท :


ข้อมูลที่ต้องการค้นหา :


ฉบับที่ เลขที่หนังสือ วันที่ ประเภทของหนังสือ / ชื่อหนังสือ / ความเร่งด่วน จาก ถึง
12275 280/2563 2020-03-26 หนังสือราชการภายนอก แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานลงทะเบียนเรียนมอบตัวเป็นนักเรียน นักศึกษา หลักสูตรประกาศบัตรวิชาชีพ (ปวช) และนักเรียน หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส) รอบปกต
12274 500/2563 2020-03-26 หนังสือราชการภายนอก การเลื่อนกำหนดการเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการ ครั้งที่ 1/2563.
12273 499/2563 2020-03-26 หนังสือราชการภายนอก การคัดเลือกผู้บังคับบัญชาลูกเสือดีเด่น 2563
12272 495/2563 2020-03-26 หนังสือราชการภายนอก ขอความอนุเคราะห์บุคลากรเพื่อเเต่งตั้งเป็นกรรมการตรวจรับพัสดุ
12271 494/2563 2020-03-26 หนังสือราชการภายนอก ขอความอนุเคราะห์บุคลากรเพื่อเเต่งตั้งเป็นกรรมการกำหนดคุณสมบัติและคุณลักษณะเฉพาะ
12270 497/2563 2020-03-26 หนังสือราชการภายนอก สรุปผลการประชุมคณะกรรมการอำนวยการป้องกัน ควบคุมและกำจัดโรคคอหิวาต์แอฟริกาในสุกรแห่งชาติ ครั้งที่ 2
12269 493/2563 2020-03-26 หนังสือราชการภายนอก ส่งประกาศปิดสถานที่ชั่วคราวและมาตรการยับยั้งการระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019ในพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์
12268 496/2563 2020-03-26 หนังสือราชการภายนอก การส่งผลงานทางวิชาการเพื่อนำเสนอในงานการสัมมนาวิจัยยุทศาสตร์ไทย-จีน ครั้งที่ 9
12267 491/2563 2020-03-25 หนังสือราชการภายนอก ซักซ้อมความเข้าใจการบริหารงบประมาณงบลงทุน ประจำปีงบประมาณ 2563
12266 492/2563 2020-03-25 หนังสือราชการภายนอก ยกเลิกหนังสือ เรื่องการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า
12265 483/2563 2020-03-24 หนังสือราชการภายนอก การดำเนินโครงการพัฒนารูปแบบและยกระดับคุณภาพศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน
12264 455/2563 2020-03-24 หนังสือราชการภายนอก ใบแจ้งค่าใช้บริการ
12263 464/2563 2020-03-24 หนังสือราชการภายนอก ใบแจ้งค่าใช้บริการ
12262 458/2563 2020-03-24 หนังสือราชการภายนอก ขอส่งวารสาร
12261 467/2563 2020-03-24 หนังสือราชการภายนอก การผ่อนผันการเข้ารับราชการทหารไม่ส่งเข้ากองประจำการในคราวที่มีคนพอ
12260 466/2563 2020-03-24 หนังสือราชการภายนอก เเจ้งเลื่อนการออกหน่วยบริการโครงการอำเภอยิ้ม
12259 461/2563 2020-03-24 หนังสือราชการภายนอก ใบแจเงหนี้ไปรษณีย์
12258 460/2563 2020-03-24 หนังสือราชการภายนอก เเจ้งเลื่อนการจัดอบรมจริยธรรม
12257 490/2563 2020-03-24 หนังสือราชการภายนอก การเลื่อนกำหนดการเกี่ยวกับการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรและบุคลากรทางการศึกษาและเลื่อนขั้นค่าจ้างประจำ ครั้งที่ 1
12256 470/2563 2020-03-24 หนังสือราชการภายนอก ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ นิตยสาร

กำลังแสดงหน้าที่ 1/438 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>


ระบบบริหารจัดการงานอาชีวศึกษา :: จัดทำโดยแผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ