• กลับสู่หน้าแรก  
• ดาวน์โหลด Acrobat Reader สำหรับอ่านเอกสารนามสกุล PDF  
• คณะผู้จัดทำ  
 
 
   
 
User :
Pass :
           เข้าสู่ระบบ :

 

Address หน้าหลัก ระบบงานสารบรรณ (RSLB2007)

ข่าวสารประชาสัมพันธ์จากงานสารบรรณ

ค้นหาข้อมูล 
ขั้นตอนแรก ค้นหาเฉพาะหมวดหมู่ :
ทุกหมวดหมู่
หนังสือราชการภายนอก
หนังสือราชการภายใน
บันทึกข้อความ
ประกาศ
ขั้นตอนที่สอง สิ่งที่ต้องการค้นหา ประเภท :


ข้อมูลที่ต้องการค้นหา :


ฉบับที่ เลขที่หนังสือ วันที่ ประเภทของหนังสือ / ชื่อหนังสือ / ความเร่งด่วน จาก ถึง
10548 1065/2562 2019-05-23 หนังสือราชการภายนอก คู่มือแนวทางการประกาศรายละเอีบยดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลาง
10547 1073/2562 2019-05-23 หนังสือราชการภายนอก การระบุรหัสกิจกรรมย่อย ในระบบ GFMIS สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ.2562

10546 1074/2562 2019-05-23 หนังสือราชการภายนอก การรายงานข้อมูลนักเรียนนักศึกษารายบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 งวดที่3
10545 1063/2562 2019-05-23 หนังสือราชการภายนอก ขอความร่วมมือในการสำรวจข้อมูลการเฝ้าระวังพฤติกรรมที่สัมพันธ์การติดเชื้อเอ็ชไอวีในกลุ่มประชากรเป้าหมาย
10544 1070/2562 2019-05-23 หนังสือราชการภายนอก การรายงานผลการรับสมัครนักเรียนนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2562
10543 1069/2562 2019-05-23 หนังสือราชการภายนอก การรายงานผลการรับสมัครนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2562 ประจำวันที่ 29 เมษายน 2562
10542 1068/2562 2019-05-23 หนังสือราชการภายนอก การมอบทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561
10541 1067/2562 2019-05-23 หนังสือราชการภายนอก ขอความอนุเคราะห์ส่งรายชื่อเข้าร่วมโครงการชุมนุมลูกเสือบำเพ็ญประโยชน์เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก
10540 1064/2562 2019-05-23 หนังสือราชการภายนอก ขอความอนุเคราะห์พัดลม
10539 1071/2562 2019-05-23 หนังสือราชการภายนอก ขอความอนุเคราะห์นำส่งเงินค่าคู่มือการรับนักเรียน นักศึกษา ประจำปีการศึกษษ 2562
10538 1081/2562 2019-05-23 หนังสือราชการภายนอก ขอมอบหนังสือ
10537 1080/2562 2019-05-23 หนังสือราชการภายนอก ขอแจ้งนักเรียนมารายงานตัวเริ่มฝึกงาน
10536 1079/2562 2019-05-23 หนังสือราชการภายนอก แจ้งการเบิกค่าใช้จ่ายในการเก็บข้อมูลเพื่อขึ้นทะเบียนสถานประกอบการ 100 % %
10535 1078/2562 2019-05-23 หนังสือราชการภายนอก มาตรการเฝ้าระวังพฤติกรรมนักเรียน นักศึกษา ปีการศึกษา 2562
10534 1083/2562 2019-05-23 หนังสือราชการภายนอก การแต่งตั้งครูผู้ช่วยให้ดำรงตำแหน่งครู
10533 1089/2562 2019-05-23 หนังสือราชการภายนอก แจ้งหักเงินสงเคราะห์รายศพสมาชิก ช.พ.ค.และ ช.พ.ส (ข้าราชการบำนาญ)
10532 1088/2562 2019-05-23 หนังสือราชการภายนอก ให้ข้าราชการครูช่วยปฏิบัติราชการ
10531 1087/2562 2019-05-23 หนังสือราชการภายนอก การบันทึกข้อมูลสารสนเทศเข้าสู่ระบบเพื่อเป็นฐานข้อมูลใช้งานสำหรับการสนับสนุนผู้ตรวจราชการ
10530 1084/2562 2019-05-23 หนังสือราชการภายนอก การรับสมัครคัดเลือกผู้ฝึกงานเทคนิคคนไทยไปฝึกงานในประเทศญี่ปุ่นโดยผ่านองค์กร im japan ปี2562
10529 1072/2562 2019-05-22 หนังสือราชการภายนอก ขอให้สถานศึกษาปรับปรุงข้อมูลผลการดำเนินงานหลังจากการดำเนินนโยบายให้หน่วยงานและสถานศึกษาจัดหาผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตเอง

กำลังแสดงหน้าที่ 1/359 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>


ระบบบริหารจัดการงานอาชีวศึกษา :: จัดทำโดยแผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ