• กลับสู่หน้าแรก  
• ดาวน์โหลด Acrobat Reader สำหรับอ่านเอกสารนามสกุล PDF  
• คณะผู้จัดทำ  
 
 
   
 
User :
Pass :
           เข้าสู่ระบบ :

 

Address หน้าหลัก ระบบงานสารบรรณ (RSLB2007)

ข่าวสารประชาสัมพันธ์จากงานสารบรรณ

ค้นหาข้อมูล 
ขั้นตอนแรก ค้นหาเฉพาะหมวดหมู่ :
ทุกหมวดหมู่
หนังสือราชการภายนอก
หนังสือราชการภายใน
บันทึกข้อความ
ประกาศ
ขั้นตอนที่สอง สิ่งที่ต้องการค้นหา ประเภท :


ข้อมูลที่ต้องการค้นหา :


ฉบับที่ เลขที่หนังสือ วันที่ ประเภทของหนังสือ / ชื่อหนังสือ / ความเร่งด่วน จาก ถึง
11937 145/2563 2020-01-24 หนังสือราชการภายนอก ขอเชิญร่วมเป็นหน่วยงานภาคีเครื่อข่ายกรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม จัดกิจกรรมเฉลิมฉลองเนื่องในวาระครบรอบ 150 ปีชาตกาล และได้รับการยกย่องให้เป็นบุคคลสำคัญของโลก สาข
11936 142/2563 2020-01-24 หนังสือราชการภายนอก ขอความอนุเคราะห์ตรวจไฟฟ้าภายในโรงเรียน
11935 143/2563 2020-01-24 หนังสือราชการภายนอก ขอความอนุเคราะห์บุคลากรเข้าตรวจไฟฟ้าภายในโรงเรียน
11934 144/2563 2020-01-24 หนังสือราชการภายนอก การตอบรับนักเรียนเข้าฝึกประสบการณ์
11933 141/2563 2020-01-24 หนังสือราชการภายนอก ขอความอนุเคราะห์รับนักเรียนเข้าฝึกประสบการณ์
11932 151/2563 2020-01-24 หนังสือราชการภายนอก ขอส่งสำเนาหนังสือ กระทรวงการคลังจำนวน 2 ฉบับ
11931 150/2563 2020-01-24 หนังสือราชการภายนอก ขอความอนุเคราะห์บุคลากร
11930 149/2563 2020-01-24 หนังสือราชการภายนอก ขอเรียนเชิญร่วมรับประทานอาหารในงานเลี้ยงต้อนรับคณะกรรมการและผู้เข้าร่วมแข่งขันทักษะวิชาชีพ และทักษะพื้นฐาน ระดับชาติ ครั้งที่ 29 ประจำปีการศึกษา 2562
11929 148/2563 2020-01-24 หนังสือราชการภายนอก การบูรณาการข้อมูลร่วมกันของศูนย์บริการภาครัฐในชุมชน
11928 143/2563 2020-01-24 หนังสือราชการภายนอก ติดตามการรายงานข้อมูลผลการดำเนินการ DLTV R Service ออนไลน์
11927 146/2563 2020-01-24 หนังสือราชการภายนอก ประชาสัมพันธ์กิจกรรมยุวชนประชาธิปไตย 2563
11926 125/2563 2020-01-24 หนังสือราชการภายนอก ส่งร่างคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจัดงานประชุมวิชาการนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย การแข่งขันทักษะวิชาชีพ และทักษะพื้นฐาน ระดับชาติ ครั้งที่ 29
11925 139/2563 2020-01-24 หนังสือราชการภายนอก การตอบรับเข้าฝึกงาน
11924 138/2563 2020-01-24 หนังสือราชการภายนอก ขอเชิญประชุมคณะกรรมการรักษาความมั่นคงและความสงบเรียนร้อยจังหวัดนครสวรรค์ ครั้งที่ 1/2563
11923 135/2563 2020-01-24 หนังสือราชการภายนอก ขอให้ชำระค่าบริการ
11922 137/2563 2020-01-24 หนังสือราชการภายนอก ใบแจ้งค่าใช้บริการ
11921 136/2563 2020-01-24 หนังสือราชการภายนอก ใบแจ้งค่าใช้บริการ
11920 134/2563 2020-01-24 หนังสือราชการภายนอก ขอเชิญร่วมชมนิทรรศการงาน วันนักประดิษฐ์ 2563
11919 140/2563 2020-01-24 หนังสือราชการภายนอก มอบหนังสือรางวัลพระราชทาน 2560
11918 133/2563 2020-01-24 หนังสือราชการภายนอก ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนิสิตใหม่

กำลังแสดงหน้าที่ 1/423 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>


ระบบบริหารจัดการงานอาชีวศึกษา :: จัดทำโดยแผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ