• กลับสู่หน้าแรก  
• ดาวน์โหลด Acrobat Reader สำหรับอ่านเอกสารนามสกุล PDF  
• คณะผู้จัดทำ  
 
 
   
 
User :
Pass :
           เข้าสู่ระบบ :

 

Address หน้าหลัก ระบบงานสารบรรณ (RSLB2007)

ข่าวสารประชาสัมพันธ์จากงานสารบรรณ

ค้นหาข้อมูล 
ขั้นตอนแรก ค้นหาเฉพาะหมวดหมู่ :
ทุกหมวดหมู่
หนังสือราชการภายนอก
หนังสือราชการภายใน
บันทึกข้อความ
ประกาศ
ขั้นตอนที่สอง สิ่งที่ต้องการค้นหา ประเภท :


ข้อมูลที่ต้องการค้นหา :


ฉบับที่ เลขที่หนังสือ วันที่ ประเภทของหนังสือ / ชื่อหนังสือ / ความเร่งด่วน จาก ถึง
10867 1496/2562 2019-07-15 หนังสือราชการภายนอก ขอส่งสำเนาหนังสือ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
10866 1468/2562 2019-07-15 หนังสือราชการภายนอก การรับสมัครเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรพัฒนาที่สถาบันคุรุพัฒนารับรองผ่านระบบออนไลน์
10865 1466/2562 2019-07-15 หนังสือราชการภายนอก ขอความอนุเคราะห์ตรวจสอบหนังสือสำคัญแสดงวุฒิการศึกษา
10864 1465/2562 2019-07-15 หนังสือราชการภายนอก การรับชำระหนี้ ว่าที่ร้อยเอกชัชวาล จันทร์กลิ่น
10863 1475/2562 2019-07-15 หนังสือราชการภายนอก ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และขอเชิญเข้าร่วมการประกวดนวัตกรรมด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา
10862 1470/2562 2019-07-15 หนังสือราชการภายนอก ประชาสัมพันธ์การอบรมและทุนอบรมพื้นฐานภาษาจีนให้แก่ครูวิชาชีพและบุคลากรอาชีวศึกษา
10861 1471/2562 2019-07-15 หนังสือราชการภายนอก ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เรื่องข้อกำหนด กติกา และเกณฑ์มาตรฐานการให้คะแนน สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา การประกวดสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ ประจำปีการศึกษา 2
10859 1494/2562 2019-07-15 หนังสือราชการภายนอก ขอเวลาเรียนนักเรียนฝึกนักศึกษาวิชาทหาร
10858 1495/2562 2019-07-15 หนังสือราชการภายนอก หนังสือเเจ้าค่าไฟฟ้า
10857 1492/2562 2019-07-15 หนังสือราชการภายนอก สนับสนุนการจำหน่ายดอกมะลิและเชิญชวนติดดอกมะลิเนื่องในโอกาสวันแม่แห่งชาติ ปี 2562
10856 1493/2562 2019-07-15 หนังสือราชการภายนอก การจัดงาน
10855 1485/2562 2019-07-15 หนังสือราชการภายนอก ขออนุญาตใช้สถานที่เพื่อจัดกิจกรรม
10854 1486/2562 2019-07-15 หนังสือราชการภายนอก การประชาสัมพันธ์งานอบรมสัมมนาวิชาการ
10853 1487/2562 2019-07-15 หนังสือราชการภายนอก การประเมินความเสี่ยงสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
10852 1488/2562 2019-07-15 หนังสือราชการภายนอก ส่งเกียรติบัตรการแข่งขันกีฬาอาชีวะเกมส์ ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดนครสวรรค์ ประจำปีการศึกษา 2562
10851 1489/2562 2019-07-15 หนังสือราชการภายนอก ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และขอเชิญเข้าร่วมการประกวดนวัตกรรมด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา
10850 1490/2562 2019-07-15 หนังสือราชการภายนอก การจัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยุ๋หัว ประจำปีพุทธศักราช 2562
10849 633/2562 2019-07-11 หนังสือราชการภายนอก แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานตามโครงการแห่เทียนจำนำพรรษา ประจำปีการศึกษา 2562
10848 1479/2562 2019-07-11 หนังสือราชการภายนอก การประชาสัมพันธ์การอบรมทุนการศึกษาเครือเจริญโภคภัณฑ์ ประจำปีการศึกษา 2562
10847 1478/2562 2019-07-11 หนังสือราชการภายนอก ขอส่งสำเนาบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กับ บริษัท อีมิแน้นท์แอร์

กำลังแสดงหน้าที่ 1/374 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>


ระบบบริหารจัดการงานอาชีวศึกษา :: จัดทำโดยแผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ